Cây sứ đại hoa trắng

6,750,000 VNĐ

Chiều cao: 3-4m, đường kính gốc: 10-12cm