Cây sa kê

1,875,000 VNĐ

Chiều cao: 2.5-3.5m, đường kính gốc: 8-10cm