Cây lộc vừng

2,400,000 VNĐ

Chiều cao: 3-4m, đường kính gốc: 10-12cm