Cây móng bò

1,800,000 VNĐ

Chiều cao: 3.5-4m, đường kính gốc: 8-10cm