Cây Osaka đỏ

2,400,000 VNĐ

Chiều cao: 3-4m, đường kính gốc: 17-20cm