Cây phát tài núi

6,750,000 VNĐ

Chiều cao: 1.6-2m