Cây bằng lăng

1,350,000 VNĐ

Chiều cao: 3-4m, đường kính gốc: 8cm-10cm