Showing all 7 results

Cây bằng lăng

Chiều cao: 3-4m, đường kính gốc: 8cm-10cm
1,350,000 VNĐ

Cây lộc vừng

Chiều cao: 3-4m, đường kính gốc: 10-12cm
2,400,000 VNĐ

Cây móng bò

Chiều cao: 3.5-4m, đường kính gốc: 8-10cm
1,800,000 VNĐ

Cây Osaka đỏ

Chiều cao: 3-4m, đường kính gốc: 17-20cm
2,400,000 VNĐ

Cây phát tài núi

Chiều cao: 1.6-2m
6,750,000 VNĐ

Cây sa kê

Chiều cao: 2.5-3.5m, đường kính gốc: 8-10cm
1,875,000 VNĐ

Cây sứ đại hoa trắng

Chiều cao: 3-4m, đường kính gốc: 10-12cm
6,750,000 VNĐ