Zalo

Điện thoại: (024) 3995 1472 - 093 417 8886 - 091 671 3688 - 090 730 2688

T5 - 5.01, Tòa nhà D-Vela, 1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Q7, TP.HCM

GẠCH KHÔNG NUNG, GẠCH BLOCK, GẠCH CORIC, GẠCH TERRAZZO

Gạch block được DCN Sài Gòn phát triển và sản xuất trên dây chuyền công nghệ không nung hiện đại theo tiêu chuẩn TCVN 6477:2011, ứng dụng rộng rãi trong các công trình lát vỉa hè, sân vườn, bãi đậu xe, bến cảng... Sản phẩm có bề mặt nhám đẹp, khả năng chịu lực tốt, chống trơn trượt, rêu mốc bám bẩn hiệu quả, độ bền màu cao, được nhiều khách hàng trên toàn quốc ưa chuộng.

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Gạch terrazzo lát vỉa hè, lát sân đường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Gạch block xây dựng, xây nhà, xây tường rào, công trình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Gạch trang trí, gạch sinh thái, giả gỗ, giả đá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG

DCN Sài Gòn hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tổng thầu thiết kế thi công xây dựng. Với đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết, chúng tôi luôn kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng của từng dự án, đảm bảo tiến độ nhanh chóng và hiệu quả, chi phí luôn được tối ưu nhất, thực hiện thành công hàng nghìn dự án công trình từ Nam ra Bắc.

Chống thấm sơn và xử lý lún nứt bê tông

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chống thấm sơn và xử lý lún nứt bê tông công trình tại Việt Nam, DCN Sài Gòn đã nhận được sự tín nhiệm của nhiều đơn vị xây dựng và chủ đầu tư trong và ngoài nước, luôn cam kết chất lượng công trình tốt nhất.

Công trình thể thao văn hóa

DCN Sài Gòn với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp tới khách hàng các dịch vụ thiết kế thi công sân bóng, sân golf, cỏ nhân tạo, sửa sàn thể thao... Cam kết vật tư đạt chuẩn Châu Âu, luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc, mang đến những trải nghiệm cũng như dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Thiết kế và thi công các công trình phật giáo, tâm linh Đền, Đình, Chùa, Nhà Thờ Họ, từ đường

Với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế, tu bổ, phục dựng các công trình Phật Giáo và tâm linh, chúng tôi cam kết thi công, chăm chút kỹ lưỡng, đáp ứng mọi yêu cầu. DCN Sài Gòn có đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và thợ đắp phù điêu chuyên nghiệp, luôn thấu hiểu khách hàng.

Thiết kế và thi công công trình nạo vét, đào luồng lạch, bến du thuyền, cano

Cung cấp các giải pháp bến neo đậu phù hợp cho hộ gia đình và cá nhân, chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn thiết kế và thi công giải pháp bến du thuyền bằng công nghệ phao nổi hàng đầu của Pháp và Mỹ, cam kết kinh phí tốt nhất, chất lượng hoàn mỹ nhất.

Cầu hầm và hạ tầng giao thông

Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư hùng hậu, nhiều năm gắn bó với ngành hạ tầng giao thông, DCN Sài Gòn cam kết chất lượng công trình vượt trội, không dùng vật tư kém chất lượng, giá thành hợp lý, tiến độ thi công đúng hẹn, bảo hành nhanh, khắc phục sự cố kịp thời.

Công trình thủy lợi

Trải qua hơn 15 năm hoạt động, DCN Sài Gòn đã và đang trưởng thành tại các dự án thủy điện, thủy lợi trọng điểm quốc gia. Chúng tôi đã và đang áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến bậc nhất trên thế giới như công nghệ bê tông đầm lăn RCC, công nghệ NATM, TBM...

Dân dụng, công nghiệp, viễn thông, điện, lực

DCN Sài Gòn cung cấp các dịch vụ xây mới, sửa chữa, gia cố, sơn chống thấm, chống dột, chống nứt bê tông cho các công trình dân dụng, công nghiệp, và viễn thông tại TP.HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa cùng nhiều tỉnh thành khác.

Kết cấu thép nhà máy, nhà xưởng

Bằng chính năng lực và kinh nghiệm trong thi công, lắp dựng công trình nhà kết cấu thép, DCN Sài Gòn đã được nhiều chủ đầu tư lựa chọn làm nhà thầu chính cho các dự án lớn. Tiến độ các công trình đều hoàn thành đúng hẹn, chất lượng luôn được đánh giá cao.

Thiết kế và thi công cảnh quan Landspace

Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết cùng các nghệ nhân nhà vườn giàu kinh nghiệm, DCN Sài Gòn chuyên tư vấn, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn và cung ứng mảng xanh tại Sài Gòn và các khu vực lân cận.

Thiết kế và thi công Bungalow Riverside

Nhà bungalow tại các khu resort mang đến cho khách hàng không gian thông thoáng, gần gũi và tiện nghi. DCN Sài Gòn tự hào sở hữu bộ sưu tập mẫu thiết kế bungalow độc đáo, được chủ đầu tư và đối tác đánh giá cao, phủ sóng rộng rãi trên toàn quốc.

Thiết kế và thi công tổ hợp khách sạn container

Đến với DCN Sài Gòn để được tư vấn và chiêm ngưỡng những mẫu nhà và khách sạn container mới lạ, hiện đại và hấp dẫn. Với hơn 15 năm kinh nghiệm thi công nhà container theo yêu cầu, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn sự hài lòng tốt hơn bao giờ hết.

Trang trí nội ngoại thất

DCN Sài Gòn cung cấp đa dạng các sản phẩm trang trí không gian nội-ngoại thất như cây xanh, đường dạo, cỏ, hoa, tiểu cảnh, landscape, hệ thống chiếu sáng sân vườn với chi phí hợp lý nhất, chất lượng tốt nhất. Quý khách có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm trang trí mình yêu thích nhất.

DCN SÀI GÒN

ĐƠN VỊ TỔNG THẦU THIẾT KẾ THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP.HCM

Công ty Cổ Phần DCN Sài Gòn đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực:

  • Sản xuất gạch không nung, gạch block xây dựng, gạch sinh thái, gạch trang trí Landscape...
  • Tổng thầu thiết kế thi công xây dựng

Sản phẩm chính: Gạch không nung, gạch bê tông sử dụng cho lát vỉa hè, lát sân đường, gạch bê tông Coric, gạch men bóng, gạch khuôn nhựa, gạch block xây dựng, gạch block xây tường rào, công trình, gạch trang trí, gạch sinh thái, gạch giả gỗ, gạch giả đá, gạch bông gió, gạch gia cố kè, ta luy, lát bãi đậu xe...
Ưu điểm nổi trội:
Gạch có cường độ cao, độ bền cao.
Cách âm, cách nhiệt, chống cháy, không độc, thân thiện với môi trường.
Ứng dụng: Xây nhà, tường rào, trang trí nhà cửa, kè hồ, kè mái đê, bờ kênh, cấu kiện Tetrapod chắn sóng, lát vỉa hè, các công trình giao thông đường phố, quảng trường, bến bãi...
Các sản phẩm đều được kiểm nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6477:2011, TCVN 6476:1999, JIS-A5406:1994, AS 2733:1984
Cam kết:
Giao hàng đúng hẹn, đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu.
Tư vấn nhiệt tình, giá thành cạnh tranh.
Nhận sản xuất sản phẩm, gạch trực tiếp tại công trường, dự án của khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN

QUY MÔ NHÀ XƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN

CÔNG TRÌNH THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN

CHỨNG CHỈ - CHỨNG NHẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN

CAM KẾT 5 NHẤT CỦA DCN SÀI GÒN

DCN Sài Gòn tự hào cung cấp các giải pháp thi công toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chúng tôi cam kết mang đến sự tin cậy cao nhất cho từng dự án được thực thi.

SẢN PHẨM ĐA DẠNG NHẤT

Sản phẩm của DCN Sài Gòn luôn được phát triển cải tiến, sáng tạo ra nhiều loại sản phẩm từ những sản phẩm truyền thống sẵn có, đồng thời cải tiến và hội nhập nhiều loại sản phẩm theo xu hướng phong phú về chủng loại và mẫu mã từ những sản phẩm thô đến sản phẩm qua chế biến.

CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Luôn đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất trong mọi khâu, từ thiết kế đến thi công, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng tối đa với những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.

GIÁ CẢ HỢP LÝ NHẤT

Chúng tôi đảm bảo chi phí đầu tư của khách hàng luôn được tối ưu nhất, phản ánh đúng giá trị thực của mỗi dự án. DCN Sài Gòn luôn cung cấp những giải pháp kinh tế nhất mà không giảm đi chất lượng sản phẩm.

TIẾN ĐỘ NHANH NHẤT

Với kinh nghiệm luôn đảm bảo tiến độ thi công nhanh nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng và tiêu chuẩn của dự án, DCN Sài Gòn tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt, từ đó đem đến hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

HẬU MÃI HẤP DẪN NHẤT

DCN Sài Gòn cung cấp dịch vụ hậu mãi hấp dẫn nhất, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo Quý khách luôn cảm thấy an tâm, hài lòng với mỗi sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY!

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí, giải đáp mọi thắc mắc của bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà D-Vela, số 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, VN

Điện thoại: (+84)243 995 1472

Hotline: 0934178886 - Tổng đài: 091.671.3688 / 090 730 2688 / 0922.852.899

Email: dcn.contact@gmail.com / congtydcnsaigon@gmail.com

Hotline

Hotline

0934178886

Zalo icon Email icon

DCN Sài Gòn đã có hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất gạch không nung và là tổng thầu thiết kế thi công uy tín. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng hẹn và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

  • DCN MIỀN BẮC: Số 28/14, Đường 800A, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • DCN MIỀN NAM: Số 572, Đường Rừng Sác, Ấp Bình Thuận, X. Bình Khánh, H. Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
  • DCN MIỀN TRUNG: Ngọc Sơn, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
  • DCN TÂY NGUYÊN: Số 168B, Xô viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng / Hoàn kiếm 1, Nam Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà D-Vela, số 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, VN

Điện thoại: (+84)243 995 1472

Hotline: 0934178886

Tổng đài: 091.671.3688 / 090 730 2688 / 0922.852.899

Email: dcn.contact@gmail.com / congtydcnsaigon@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà D-Vela, số 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, VN
Giấy ĐKKD Số 0102676284 - Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 12/03/2008
Chịu trách nhiệm nội dung - Hoàng Thống Nhất
© Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN DCN SÀI GÒN. Designed by Trang Vàng Việt Nam